Автобиография

Собствено име: Ивайло Тихолов Франц

Учителско име: Чан Иваил Франц

Националност: Българин
Дата и място на раждане: 12.10.1968 г, гр. София, България
Контакти: ivailfranz@hotmail.com


ОСНОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ, ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ


2019
ОБЩНОСТ БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ЕЛИТ
Създател на Общността

2018
БИОТЕХНОЛОГИЧЕН КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ
Създател и учредител
Стратегическо планиране; управление на иновационни проекти и инвестиции; технологичен трансфер; менторство на стартиращи изобретатели-предприемачи

2006-2018
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ – VIVACOM
Стратегически консултант
Консултинг стратегическо развитие; корпоративни продажби и проекти; ВИП коучинг програми и развитие на висши и средни мениджъри

2016
FRANZ & PARTNERS Ltd.
Управляващ собственик
Управление, придобиване, разработка и трансфер на стратегически технологии, иновационни проекти, решения и продукти; управленско консултиране и бизнес развитие; лични и екипни коучинг програми, трейнинги и обучения.

2016
ИКЕМ АД
Съветник борд на Директорите
Стратегически проекти и развитие

2015 – към момента
ТВ продукция – МАЙОР ФРАНЦ – ПРОЕКТ САМОЗАЩИТА
Продуцент, автор и водещ

Първата ТВ игрална, обучителна и документална поредица за самозащита в България
5DF, Министерство на отбраната – Информационен център и Военен ТВ канал

2014
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Катедра „Публична администрация”, Философски факултет
Свободна докторантура – „Европейска политика на конкуренцията“

2014 – към момента
„ТИУН“ – Българско бойно учение за действие срещу насилие и смъртоносни опасности
ШКОЛА ПО БОЙНО И УПРАВЛЕНСКИ МАЙСТОРСТВО
Създател на учението и школата и водещ обучителната, и бойна подготовка

2013
ИЗВЪНРЕДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
НАЦИОНАЛНИ ПРОТЕСТИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ
Кандидат за народен представител и водач на листа – ПП „Другата България“ – 24 МИР София
Създател и водач на Общобългарски съюз на протестиращите „ОСВОБОЖДЕНИЕ“

2007 – 2012
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ,
Хоноруван преподавател в магистърска програма „Европейско управление”

магистърски курс „Политика на конкуренцията на Европейски съюз“

2010
ИНОВАЦИОНЕН ПЛАН И ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ – „Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно развитие на община Бобов дол“
Европейски проект – ВG 161РО001/4.2-01/2008/04
Експерт по изготвяне на иновационна стратегия на общината и план за изпълнение

2009 – 2010
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА (КРС)
Ръководител на консултантския екип
Консулт по развитието на човешките ресурси и мениджъри на Комисията; разработка и провеждане на сертификационна програма на мениджърите на Комисията по практическо управление, стратегическо планиране и работа в екип

2006 – 2011
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД (предишен UMICORE COPPER)
Ръководител на консултантския екип

Стратегически консулт на висшия мениджмънт; анализ на човешките ресурси; разработка и провеждане на сертификационни обучителни мениджърски програми

2005 – 2009
ЕРАТО ХОЛДИНГ
Стратегически консултант

Консулт висш мениджмънт стратегическо развитие и маркетинг; обучителни и трейнигови мениджърски програми по стратегическо планиране, маркетинг и продажби

2007 – 2008
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ НА МЕНИДЖЪРСКИТЕ ЕКИПИ НА БИЗНЕС ЗОНИТЕ В РАЗГРАД И СИМИТЛИ
Европейски проект – BG 2004/016-711.11.03 – 466 000 евро
Експерт по бизнес планиране и инвестиции
Консулт на МРРБ, местните власти, управленските екипи и управителните съвети
Studio di Ingeneria – ITA

2005 – 2008
ЦЕНТРАЛНИТЕ И ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ МСП В СЕКТОРА НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ – План за стимулиране на изследванията и иновациите на МСП от централните и източноевропейски страни в сектора на възобновяемите енергии
Европейски проект – FP6 Project RESCUE – 400 000 евро
Ръководител екип
Взаимодействие с Европейската комисия; Стратегичеси анализи и оценки. Разработка и дизайн на международна база данни на МСП. Кординация на международни мултидисциплинарни експертни групи
European Labor Institute

2004 – 2008
UNICREDIT LEASING (предишни HEBROS LEASING, HVB LEASING и UNICREDIT LEASING)
Стратегически консултант, анализатор и ръководител на обучителните екипи

Стратегически и текущ консулт на висшия мениджмънт по стратегическо планиране и управление на маркетинга; корпоративни проекти и дейности, управленска структура и процедури; обучителни и трейнингови мениджърски програми

2003 – 2005
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА БИЗНЕС ИНКУБАТОРИ В ЗОНИ В ИНДУСТРИАЛЕН УПАДЪК В БЪЛГАРИЯ
Европейски проект – PHARE – 1 500 000 евро
Консултант на Министерството на икономиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Работа с държавните власти и неправителствените и обществени организации. Консулт на областните управи, общински власти и кметства. Оценка на проектни предложения
West Midlands Enterprises – UK

2004
РЕГИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ НА Р БЪЛГАРИЯ
Европейски проект – FP5 Project (RIS SC BG)
Ръководител на екипа по разработката на РИС
Разработка на методологията на РИС и модел на националната иновационна стратегия към Министерство на икономиката.
Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

2003 – 2004
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Хоноруван асистент
Маркетингово планиране

2003
АНТИКОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ В СИСТЕМАТА НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
EIDHR-2000-020 European Commission Project
Експерт
Разработка на карта на недостатъците, пропуските и „белите петна” в данъчното законодателство и възможните корупционни практики в системата на данъчната администрация в България. Разработка на наръчник за най-добрите антикорупционни европейски практики, за приложение в България. Предложения за действия за предотвратяване на корупционни практики в държавни и административни органи

2001-2002
MANAGEMENT TRAINING PROJECT
Европейски проект – PHARE – 2 000 000 евро
Старши консултант
Разработка и реализиране на стратегически планове; разработка на проектни предложения, управление на проекти, стратегическо планиране и маркетинг
SDA Bocconi, Milano – ITA

2000-2002
FLAG
Експерт и консултант
Консулт по стратегическо планиране, бизнес развитие и маркетинг. Разработка и управление на проекти
IESC (International Executive Service Corps – USA)

2000-2001
USAID
Консултант и преподавател
Управленско консултиране, лобиране и застъпничество, разработка на проектни предложения, управление на проекти, ЧРМ, стратегическо планиране, лидерство, бизнес комуникации
MSI (Management Services International – USA)

1998-2000
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Хоноруван асистент

Планиране и прогнозиране на икономическите системи

1998-1999
THAMES VALLEY UNIVERSITY OF LONDON – Sofia
Преподавател

Предприемачество и Бизнес тратегии

1996-1999
ИЗОТИМПЕКС АД
Търговски директор

Корпоративно управление; стратегически и специални технологии, иновации, решения и продукти; трансфер на технологии; икономически и иновационни проучвания и анализи; търговски и специални операции на централата и на 33 местни и 120 задгранични търговски дружества; международни преговори; управление на търговските екипи

1998
CIOR – Aldershot & Brighton UK
Капитан на първия представителен офицерски отбор на специалните сили на България

Организация, ръководене и участие на първия български офицерски отбор на специалните сили в международното учение-многобой на офицерските организации на страните от НАТО – CIOR – в Алдершот и Брайтън Великобритания. Първа среща на български офицери с НАТО по покана на министерство на отбраната на САЩ в подкрепа на членството на България в НАТО.
United States Department of Defense; Министерство на отбраната на Р България; Съюз на офицерите и сержантите от запаса

1995-1998
DEMOCRACY NETWORK PROGRAMME – USAID
Консултант и преподавател

Първият проект, финансиран от USAID за развитие на неправителствения сектор в България. Управление на проекти, маркетинг, стратегическо планиране. Разработка на първата национална база данни на НПО. Разработка на първия професионален наръчник по „Маркетинг на Неправителствени организации“ в България
Institute for Sustainable Communities (ISC- USA)

1993-1996
ДЕЙКОМ АД
Търговски директор

Маркетинг, търговски преговори и операции по реализиране на инвестиционни проекти в България в ритейл бизнеса и хранителните вериги

1993-1994
Бизнес колеж – Копривщица
Консултант и преподавател

Фирмено управление и планиране, маркетинг, бизнес комуникации и преговори

1993-1994
ПП „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА“
Лидер на младежката организация

1990
БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ
Създател и учредител

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБРАЗОВАНИЯ И СПЕЦИАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1992 – 1997
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Планиране и прогнозиране на икономическите системи
Магистър

1996
УНИВЕРСИТЕТ ”УОШИНГТЪН ЕНД ЛИИ”
Управление на риска; кризисен мениджмънт; корпоративен финансов анализ.
Специализация

1998
АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ
Анализ и оценка на стопански предприятия
Лиценз за анализ и оценка на предприятия

2002 – 2007
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Филмова и телевизионна режисура
Магистър

2008 – 2012
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Православно Богословие
Магистър

2014
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Катедра „Публична администрация” на Философски факултет
Европейска политика на конкуренцията
Свободна докторантура

БЪЛГАРСКА АРМИЯ – СПЕЦИАЛНИ СИЛИ
Майор – почетен офицер от резерва
Управление на диверсионни и разузнавателни операции и групи


Последна актуализация: Август 2019 г.

Последни публикации

Бойна стрелба с пистолет – майор Франц – бойно учение ТИУН – не упражнявайте сами по видеото – опасност от самопрострелване!

Най-ефикасната бойна методология за самозащита и стрелба с пистолет във всяка ситуация, място и положение.

За специализирано обучение вижте раздел „КУРСОВЕ“ в главното меню на сайта

НЕ упражнявайте САМИ по видеото! ОПАСНОСТ ОТ САМОПРОСТРЕЛВАНЕ!

 1. Международно представяне на ТИУН Вашият коментар
 2. Действия срещу невъоръжен нападател – майор Франц – сборен урок – бойно учение ТИУН 1 отговор
 3. TIUN! The Unique Bulgarian Martial Artl! Major of Special Forces – Ivail Franz Вашият коментар
 4. ТИУН – Българското бойно учение – презентационен клип Вашият коментар
 5. На земята! Ритане до смърт! – майор Франц – урок 15 – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 6. Опит за отвличане! Неизбежна отбрана с пистолет – майор Франц – урок 14 -бойно учение ТИУН Вашият коментар
 7. ЗА САМОЗАЩИТАТА ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ – какво научи една жена от курса по самозащита Вашият коментар
 8. Представяне на ТИУН на Президента на България и Комисаря по отбрана на Европейския съюз Вашият коментар
 9. Родителят – телохранител – майор Франц – урок 13 – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 10. Как да победиш терористи! майор Франц във „Войнишко око“ Вашият коментар
 11. Обир в автобуса … и детето е до вас – видеоурок 12 – майор Франц – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 12. За печенето на Хляба – 8 – Вашият коментар
 13. За печенето на Хляба -7- Вашият коментар
 14. Действия с коляно – боен урок 11 – майор Франц – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 15. За печенето на Хляба -6- Вашият коментар
 16. За печенето на Хляба -5- Вашият коментар
 17. За печенето на Хляба -4- Вашият коментар
 18. За печенето на Хляба -3- Вашият коментар
 19. За печенето на хляба -2- Вашият коментар
 20. За печенето на Хляба -1- 1 отговор
 21. Защита на деца! Държане и водене на улицата – майор Франц – урок 10 – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 22. Грабеж на улицата! – майор Франц – урок 9 – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 23. Улични заплахи с нож! – майор Франц – урок 8 част 1 – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 24. Душат Ви! – майор Франц – урок 7 – бойно учение ТИУН 1 отговор
 25. Ръце срещу нож! – урок 6 част 3 – майор Франц – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 26. Смъртоносни нападения с нож! – урок 6 част 2 – майор Франц – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 27. Смъртоносна игра срещу нож – урок 6 част 1- майор Франц Вашият коментар
 28. Действия с длан – урок 5 част 2 – майор Франц – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 29. Действия с длан – урок 5 част 1 – майор Франц – бойно учение ТИУН 5 отговора
 30. Хващат Ви ръцете! – урок 4 – майор Франц – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 31. Задържат Ви за удар с глава! – урок 3 – майор Франц – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 32. Защита от прави удри! – урок 2 – майор Франц – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 33. Защита от крошета! – урок 1 – майор Франц – бойно учение ТИУН Вашият коментар
 34. Старта на първата ТВ поредица за самозащита в България с автор и водещ майор Франц Вашият коментар
 35. „Древна българска техника, крита досега, учи дамите как да повалят насилник за 3 секунди“ – в-к Флагман Вашият коментар
 36. Първа демонстрация на ТИУН в България – видеоклип Вашият коментар
 37. Първа демонстрация на бойно учение ТИУН в България – видеофилм Вашият коментар
 38. „Да повалиш насилник за 3 секунди“ – в-к Стандарт Вашият коментар