“БОЕЦЪТ” – ТВ филм – майор Франц – бойно учение ТИУН

Първа серия на игралния ТВ сериал на ПРОЕКТ САМОЗАЩИТА, за представяне на бойно учение ТИУН с автор Ивайло Франц