Първа демонстрация на бойно учение ТИУН в България – видеофилм

Презентационен видео-филм на официалното откриване на бойно учение ТИУН в България и специализираните курсове по „Самозащита срещу градското насилие“ в „Атама спорт клуб“, гр. София, 18 юли 2015 г..