ЗА ДА ИМА НАЧАЛО, ТРЯБВА ДА ИМА КРАЙ!

ТИУН е Учение за действие срещу насилието, опасността и смъртта! Създадено от почетния офицер от специалните сили майор Ивайло Франц на основите на Учението на древните Българи за управление на живота и смъртта в поднебесното Българско Канство!

От днес, като последен Учител от древнобългарския Род, създател на “Тиун” и воин на Божията Слава, оставам в очакване на промисъла и волята Божии за последното време, което настъпи! С тези си последни думи прекратявам всичките си публични видеа, бойни курсове, интернет дейности, обяснения, прикани и упътвания към днешните българи, които са напълно самозабравили себе си като Българи! Които напълно са се омерзили като Божествен, Съвършен Човешки Род – носител и явител на Божията Слава и Сила сред човеците!

ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА ДА ПОСТИГНЕ БОЖЕСТВЕНАТА СИ ЧОВЕЧНОСТ, СЪВЪРШЕНСТВО И БЕЗСМЪРТИЕ И ДА СЕ ОТДАДЕ НА “ТИУН” КАТО ВОИН БОЖИЙ И НА НЕГОВАТА СЛАВА ЩЕ ИМА ГРИЖАТА ДА МЕ ТЪРСИ ЛИЧНО! ТАКА, КАКТО АЗ ЛИЧНО ТЪРСИХ БОГА И МУ СЕ ОТТАДОХ, ЗА ДА ПОСТИГНА БОЖЕСТВЕНОТО МУ ОТКРОВЕНИЕ И ДА МУ СЛУЖА!

Бог да Ви прости и напъти!… Всеки има своя първи и дванадесети час!

Чан Иваил Франц

12 октомври 2023 г.