Бойна стрелба с пистолет – майор Франц – бойно учение ТИУН – не упражнявайте сами по видеото – опасност от самопрострелване!

Най-ефикасната бойна методология за самозащита и стрелба с пистолет във всяка ситуация, място и положение.

За специализирано обучение вижте раздел “КУРСОВЕ” в главното меню на сайта

НЕ упражнявайте САМИ по видеото! ОПАСНОСТ ОТ САМОПРОСТРЕЛВАНЕ!

Първа демонстрация на ТИУН в България – видеоклип

Презентационен видео-клип на първата демонстрация на бойно учение ТИУН в България и официалното откриване на „ПРОЕКТ САМОЗАЩИТА“ и специализираните курсове по „Самозащита срещу градското насилие“ в „Атама спорт клуб“, гр. София, 18 юли 2015 г.

Първа демонстрация на бойно учение ТИУН в България – видеофилм

Презентационен видео-филм на официалното откриване на бойно учение ТИУН в България и специализираните курсове по “Самозащита срещу градското насилие” в “Атама спорт клуб”, гр. София, 18 юли 2015 г..