Обир в автобуса … и детето е до вас – видеоурок 12 – майор Франц – бойно учение ТИУН

Защита на деца! Държане и водене на улицата – майор Франц – урок 10 – бойно учение ТИУН