Обир в автобуса … и детето е до вас – видеоурок 12 – майор Франц – бойно учение ТИУН

Действия с коляно – боен урок 11 – майор Франц – бойно учение ТИУН


Защита на деца! Държане и водене на улицата – майор Франц – урок 10 – бойно учение ТИУН